Op 27 september was de bijeenkomst over de planontwikkeling van de Gooilandlaan 57. Het schetsontwerp is als positief ervaren met een paar kritische opmerkingen en een aantal goede suggesties. Een prima basis om de schets te optimaliseren en verder uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp.

De keuze om woningbouw op de vrijgekomen locatie te ontwikkelen wordt omarmd. De twee bouwblokken aan de Gooilandlaan worden goed ontvangen.

De gekozen insteek van de planontwikkelaar om vroegtijdig met de omwonenden in gesprek te gaan wordt gewaardeerd. Ook was er veel draagvlak voor het aanbrengen van zonnepanelen, gasloos bouwen en aandacht voor duurzaamheid.

 Onderstaand vindt u onderwerpen c.q. vragen welke ter sprake zijn gekomen. Sommige vragen kunnen we meteen beantwoorden, sommige vragen komen we later op terug.