wijkplatform

Het wijkplatform de Akkers bestaat uit (vrnl): 

 

. Geert Hoornveld
. Meine van der Meer
. Aurelia Hoen
. Feije Hoogeveen
. Tonny van der Ven
. Henny Hoiting(niet op foto)

 

 


 

activiteitengroep

 De werkgroep activiteiten bestaat uit (vlnr):

 
 
. Herdi Oosterbaan
. Joanna Brands
. Aurelia Hoen
. Janny Kroon
. Pieteke Zandstra
. Iepie Bakker(niet op foto)

 

 

 

 

In de jaren ’90 waren er 4 vrouwen uit de wijk die zijn gestart met het organiseren van activiteiten om de jeugd iets te bieden. Verschillende ondernemers stelden in die tijd ruimte beschikbaar voor o.a. disco, spelletjes en ook bloemschikken.

Ca. 11 jaar later werd het stokje van de dames overgenomen en veranderde de naam in Buurtraad Akkers-Vijver. In de jaren daarna kwam de Vlinder in zicht. Zo was er een vaste locatie van waaruit de activiteiten georganiseerd konden worden. In 2008 is Stichting Wijkcentrum de Akkers opgericht. Deze heeft in de loop der jaren haar bestaan duidelijk bewezen. De doelstelling van het wijkplatform is om de goede kwaliteit in onze wijk te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Het wijkplatform is de laatste jaren meer dan ooit voor de gemeente Heerenveen de gesprekspartner voor de ontwikkelingen in de wijk als het gaat om groen, grijs, speelvoorzieningen en activiteiten. Het wijkplatform werkt daarbij nauw samen met de door de gemeente aangestelde wijkmanager. Verder heeft het wijkplatform ook de beschikking over een beperkt eigen budget wat door de gemeente ieder jaar wordt verstrekt en wat naar eigen inzicht kan worden besteed.